17.10.2023

Premie motywacyjne od innego klubu piłkarskiego

mlody-sportowiec-pilka-nozna
mlody-sportowiec-pilka-nozna

Od 1 października 2023 r. weszły w życie znaczne zmiany w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. Ten regulamin reguluje zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej, obowiązujące w PZPN, określa katalog kar i przewinień dyscyplinarnych, tryb postępowania oraz organy właściwe do orzekania w sprawach przewinień dyscyplinarnych. Warto wskazać, iż odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych w tym regulaminie ponoszą członkowie PZPN, zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, sędziowie piłkarscy, członkowie sztabu medycznego, agenci piłkarscy, obserwatorzy, delegaci oraz działacze piłkarscy. Nie ma więc wątpliwości, iż niepełnoletni piłkarze są również objęci tym regulaminie i muszą go przestrzegać.

Z początkiem października wprowadzono zmiany do Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, które mają na celu zwiększyć uczciwość w polskiej piłce nożnej. Jednocześnie zmiany te mają na celu skuteczniej przeciwdziałać działaniom niemoralnym i nieetycznym. Jedną z ważnych tych zmian jest zakazanie tzw. „premii motywacyjnych”. Zgodnie z art. 802 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN: „Kto, działając w imieniu, na rzecz lub w interesie klubu czyni przygotowania, usiłuje udzielić, udziela lub obiecuje udzielić korzyść majątkową, osobistą lub sportową innemu klubowi, jego piłkarzom, działaczom lub trenerom w celu wpłynięcia na wynik sportowy meczu, przy czym klub, w imieniu, na rzecz lub w interesie którego korzyść jest lub ma być udzielona nie jest uczestnikiem tego meczu, podlega karze (…).”: Karami za takich zachowanie dla osób fizycznych mogą być: kara pieniężna nie niższa niż 10.000 złotych, dyskwalifikacja w wymiarze nie niższym niż 6 miesięcy, czasowy zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną, wykluczenie z PZPN, a dla klubów: kara pieniężna, weryfikacja zawodów jako walkower, anulowanie wyniku meczu, zawieszenie lub pozbawieniu licencji, przeniesienie zespołu do niższej klasy rozgrywkowej, pozbawienie tytułu Mistrza Polski, Wicemistrza Polski lub Zdobywcy Pucharu Polski, Pucharu Ligi lub Superpucharu, wykluczenie z PZPN. Co więcej powyższym karom podlega również klub oraz jego piłkarze, działacze i trenerzy, którzy przyjmują taką korzyść majątkową, osobistą, sportową lub jej obietnicę od osoby, działającej w imieniu, na rzecz lub w interesie innego klubu piłkarskiego.

 

Stąd też zakazane jest przekazywanie przez jeden klub, tym przez osoby działające w jego imieniu środków pieniężnych lub rzeczowych w celu zmotywowania drugiego klubu do wygrania meczu z trzecim klubem. Zabronione jest również przyjmowanie takich „premii motywacyjnych” przez klub i jego przedstawicieli. W prasie często pisało się o takich sytuacjach pod koniec sezonu piłkarskiego, kiedy to drużyna broniąca się przed spadkiem z ligi miała finansowo motywować inny klub, aby wygrał z drużyną również walczącą o utrzymanie w lidze. Obecnie takie sytuacje są niedopuszczalne i srogo karane dyscyplinarne.

 

Podsumowując każdy młody piłkarz jak również jego rodzić powinien pamiętać, iż bezwzględnie zakazane jest przyjmowanie jakiejkolwiek korzyści majątkowej, osobistej lub sportowej od przedstawicieli innego klubu w celu wpłynięcia na wyniki meczu nawet jeśli ten klub nie bierze udziału w tym meczu. Przyjęcie od innego klubu prezentu w postaci 10 piłek, tysiąc złotych czy też obietnica uczestnictwa w obozie sportowym za pokonanie ich konkurenta w walce o awans czy spadek będzie bez wątpienia zostanie uznane za naruszenie Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

ips-grzegorz-knap

AUTOR

adw. Grzegorz Knap