30.08.2023

Zawarcie umowy niepełnoletniego zawodnika z agentem piłkarskim

mlody-sportowiec-pilka-nozna
mlody-sportowiec-pilka-nozna

Tak jak wskazywaliśmy we wcześniejszych wpisach młody zawodnik będzie mógł współpracować wyłącznie z agentem piłkarskim posiadającym licencję FIFA wraz z zaliczonymi odpowiednimi kursami FIFA. Jednocześnie najwcześniej rozmowy o takiej współpracy mogą rozpocząć się sześć miesięcy przed piętnastymi urodzinami takiego zawodnika za uprzednią pisemna zgodą opiekunów prawnych zawodnika. Zwieńczeniem takich rozmów może być zawarcie umowy o reprezentowanie pomiędzy niepełnoletnim zawodnikiem a agentem piłkarskim FIFA.

 

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż podpisanie umowy o reprezentowanie z zawodnikiem niepełnoletnim wymaga zgody jego opiekunów prawnych. W praktyce to oznacza, iż taka umowa jest podpisywana przez agenta piłkarskiego FIFA, niepełnoletniego zawodnika oraz jego opiekunów prawnych.

 

Warto zatem pamiętać co w takiej umowie o reprezentacje powinno się znaleźć. Przede wszystkim niezbędne do ważności takiej umowy są następujące jej elementy: (1) oznaczenie stron, (2) okres obowiązywania, (3) charakter świadczonych usług przez agenta FIFA, tym informację o wyłączności (4) wysokość i zasady, terminy zapłaty wynagrodzenia dla agenta FIFA, (5) podpisy wszystkich stron.

 

Tylko gdy mamy podpisaną umowę o reprezentację agent FIFA może działać i świadczyć usługi na rzecz danego zawodnika. Bez umowy z danym agentem nie może on występować do klubów z ofertą współpracy z zawodnikiem. Jednocześnie agent FIFA może mieć tylko jedną umowę z zawodnikiem w danym czasie.

 

Co ważne podkreślenia zawsze przed zawarciem umowy lub jej aneksowaniem agent piłkarski FIFA musi poinformowania zawodnika niepełnoletniego i jego opiekunów prawnych o możliwości skorzystania z niezależnej porady prawnej w związku z zawarciem umowy lub aneksu z tym agentem. Jednocześnie agent piłkarski FIFA jest zobowiązany do uzyskania od zawodnika niepełnoletniego i jego opiekunów prawnych potwierdzenia w formie pisemnej, iż skorzystali oni lub zdecydowali się nie skorzystać z niezależnej porady prawnej.

 

Należy podkreślić, iż zgodnie z przepisami PZPN naruszenie przez agenta piłkarskiego FIFA obowiązków lub ograniczeń dotyczących współpracy z zawodnikiem niepełnoletnim oznaczać będzie nałożenie na takiego agenta co najmniej grzywny oraz zawieszenia okres co najmniej 6 miesięcy (nie więcej niż dwóch lat).

ips-grzegorz-knap

AUTOR

adw. Grzegorz Knap