23.10.2023

Samodzielne negocjowanie kontraktu piłkarskiego

mlody-sportowiec-pilka-nozna
mlody-sportowiec-pilka-nozna

Nowe przepisy dotyczące współpracy z agentami piłkarskimi FIFA wprowadza wiele istotnych jak również ważnych zmian na rynku transferowym. Jedną z takich pozytywnych zmian jest literalne potwierdzenie prawa zawodnika do samodzielnego reprezentowania siebie w negocjacjach z klubami piłkarskimi. W każdej sytuacji zawodnik ma prawo rozpocząć negocjacje z klubem piłkarskim i zakończyć je podpisaniem profesjonalnego kontraktu piłkarskiego. Przepisy uchwały nr VII/116 z dnia 8 sierpnia 2023 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Regulamin Agentów Piłkarskich PZPN stanowią jasno: „Klient może negocjować i zawrzeć Transakcję bez angażowania Agenta. W takim przypadku należy to wyraźnie zaznaczyć w danej umowie transferowej lub Kontrakcie.” Musimy pamiętać o tym, iż w sytuacji samodzielnego negocjowania profesjonalnego kontraktu piłkarskiego brak udziału agenta piłkarskiego FIFA należy jasno w wskazać w takim kontrakcie. Wystarczy jedno zdanie o następującej treści: Strony potwierdzają, iż niniejszy Kontrakt został zawarty przez Strony bez udziału jakiegokolwiek agenta piłkarskiego FIFA. Takie pisemne potwierdzenie braku udziału agenta piłkarskiego FIFA jest bardzo mocnym dowodem, iż żaden agent piłkarski nie może domagać się od nas jakiegokolwiek wynagrodzenia w związku z zawarciem profesjonalnego kontraktu piłkarskiego.


Ponadto warto pamiętać, iż prawo do samodzielnego negocjowania profesjonalnego kontraktu piłkarskiego istnieje również wtedy, gdy dany zawodnik ma wiążącą umowę o reprezentowanie z agentem piłkarskim FIFA. Nawet w przypadku posiadania takiej umowy o charakterze wyłączności agent piłkarski FIFA nie może zabronić zawodnikowi samodzielnie negocjować profesjonalny kontrakt piłkarski z klubem. Co więcej zgodnie z przepisami FIFA i PZPN wszystkie postanowienia w umowie o reprezentowanie ograniczające możliwość samodzielnego negocjowania i zawierania przez zawodnika profesjonalnego kontraktu są nieważne. Taki sam skutek wywołują wszystkie postanowienia w umowie o reprezentowanie, które nakładają na zawodnika kary za to, że sam negocjuje lub zawiera profesjonalny kontrakt piłkarski lub negocjuje lub zawiera bez udziału agenta piłkarskiego FIFA z którym ma zawartą tę umowę o reprezentowanie.


Niemniej jednak warto podkreślić, iż jeśli zawodnik podpisze umowę o reprezentowanie z danym agentem piłkarskim FIFA na pełną wyłączność to taki zawodnik nie będzie mógł skorzystać z usług innego agenta piłkarskiego FIFA przez okres obowiązywania tej umowy. Ponadto dozwolonej jest, aby w takiej umowie znalazły się kary dla zawodnika za współpracę z innymi agentami piłkarskimi pomimo podpisanej wyłączności. W przypadku zawarcia przez zawodnika umowy o reprezentowanie z klauzulą wyłączności żaden inny agent piłkarski FIFA nie ma prawa kontaktować się takim zawodnikiem jak również nie może zawrzeć z takim zawodnikiem drugiej umowy o reprezentowanie, za wyjątkiem dwóch ostatnich miesięcy obowiązywania pierwotnej umowy o reprezentowanie.  ips-grzegorz-knap

AUTOR

adw. Grzegorz Knap