24.02.2023

Wizerunek młodego sportowca

mlody-sportowiec
mlody-sportowiec

Wizerunek stanowi przede wszystkim dobro osobiste każdego człowieka oraz jest daną osobową podlegającą ochronie przepisami RODO. Należy zauważyć, że ochrona prawna nie dotyczy tylko rozpowszechniania danego wizerunku. Naruszeniem dóbr osobistych może być już samo utrwalanie wizerunku danej osoby bez uzyskania jej zgody, w szczególności, gdy uchwycony moment jest dla tej osoby w jakikolwiek sposób obraźliwy lub krępujący. Na gruncie przepisów ochrony danych osobowych szeroko chronione jest tzw. przetwarzanie, czyli utrwalanie, publikacja czy przechowywanie wizerunku itp.). Oznacza to, że do operacji na wizerunku osoby fizycznej niezbędne jest istnienie podstawy prawnej, a na przetwarzającym ciąży szereg obowiązków informacyjnych i z zakresu bezpieczeństwa danych.


Udzielenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku jest jednostronną czynnością prawną. Małoletni, który nie ukończył lat 13, nie ma zatem możliwości samodzielnego wyrażenia zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku. Powyższa zgoda może zostać udzielona przez przedstawicieli ustawowych małoletniego. Uprawnienie rodziców do decydowania o rozpowszechnieniu wizerunku ich dziecka w wieku poniżej 13 lat wynika z faktu, że sprawują oni nad nim władzę rodzicielską, która powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny.


Inaczej sytuacja wygląda w przypadku małoletnich, którzy ukończyli 13 lat i zatem mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych Udzielenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku nie stanowi czynności zobowiązującej ani rozporządzającej, a zatem co do zasady nie wymaga zgody przedstawiciela ustawowego. W tym zakresie należy zawsze analizować skutki takiego działania małoletniego. Jeżeli wizerunek byłby rozpowszechniany wyłącznie w mediach społecznościowych lub na stronie internetowej klubu sportowego to można uznać, że małoletni po ukończeniu 13. roku życia może samodzielnie decydować o rozpowszechnianiu swojego wizerunku w tym zakresie. Jeżeli jednak wizerunek małoletniego przed ukończeniem pełnoletności miałby być częścią kampanii reklamowej danego sponsora, to tego typu działanie powinno być poprzedzone zgodą przedstawiciela ustawowego. 


Każdy rodzic powinien zdawać sobie sprawę, że umieszczając zdjęcie dziecka w Internecie może ono być w dalszej kolejności kopiowane i wykorzystywane w innych celach. W związku z tym należy zwracać szczególną uwagę na publikacje oraz ich kolejne przetwarzanie przez osoby trzecie, a w przypadku naruszania prawa do ochrony wizerunku dziecka podejmować stosowne kroki prawne, żądając zaprzestania naruszeń oraz usunięcia bezprawnych materiałów.

ips-grzegorz-knap

AUTOR

adw. Grzegorz Knap