12.06.2023

Transfer czasowy w siatkówce

mlody-sportowiec-siatkowka
mlody-sportowiec-siatkowka


Regulamin Transferów Definitywnych i Wypożyczeń Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2023/2024 wskazuje dwie formy zmiany przynależności klubowej siatkarzy. Z jednej strony mamy transfer definitywny a drugą możliwością jest transfer czasowy, który zwany jest również wypożyczeniem.

 

Co do zasady przepisy regulują w taki sam sposób przeprowadzenie obu transferów. Przede wszystkim zatwierdzenie i rejestracja zawodnika wypożyczanego do innego klubu odbywa się na takich zasadach jak przy transferze definitywnym. Niemniej jednak w przypadku transferu czasowego klub dotychczasowy wraz ze zwolnieniem siatkarza powinien złożyć kopię kontraktu siatkarskiego lub oświadczenie potwierdzającego jego obowiązywanie przez okres wypożyczenia. Jeśli danego siatkarze nie obowiązuje już kontrakt siatkarski z dotychczasowym klubem i nie jest należny ekwiwalent to na wypożyczenie tego zawodnika nie jest wymagana zgoda dotychczasowego klubu zawodnika. Oczywiście zgodę na transfer czasowy musi wyrazić również siatkarz w ramach procedury zatwierdzenia takiego transferu.

 

Transfer czasowy może zostać dokonany na okres do końca sezonu rozgrywkowego. Przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej dopuszczają możliwość unieważnienia wypożyczenia, które następuje za zgodą Wydziału Rozgrywek w przypadku gdy: (1) klub wypożyczający wycofał się z rozgrywek w trakcie ich trwania, (2) siatkarz nie rozegrał w klubie wypożyczającym żadnego oficjalnego meczu i taki klub udzielił zgodę na unieważnienie wypożyczenia, (3) siatkarz rozwiązał kontrakt siatkarski z klubem go wypożyczającym z powodu braku uregulowania należnego wynagrodzenia, (4) klub wypożyczający i zawodnik podpiszą porozumienie o zakończeniu wypożyczenia. Warto podkreślić, iż jedynie pierwszy przypadek nie jest ograniczony czasowo. Mianowicie pozostałe przypadki muszą nastąpić przed zakończeniem okienka transferowego tj. w nadchodzącym sezonie do dnia 31 stycznia 2024 r. Unieważnienie wypożyczenia uprawnia siatkarza do powrotu do jego dotychczasowego klubu oraz reprezentowania jego barw. Niemniej jednak w przypadku unieważnienia wypożyczenia nie jest dozwolone dokonanie kolejnego transferu czasowego w tym samym sezonie rozgrywkowym. 

 

Dla młodych sportowców i ich rodziców warto podkreślić, iż młodzi siatkarze okresowo reprezentują barwy Szkoły Mistrzostwa Sportowego na podstawie certyfikatu „PZPS-SMS” zatwierdzonego przez dotychczasowy klub. Zawodnicy Szkół Mistrzostwa Sportowego PZPS mogą być transferowani, w tym wypożyczani z dotychczasowego klubu do innego wyłączenie za porozumieniem stron. Brak zgody jednego z tych klubów na dany transfer może oznaczać wstrzymanie dofinansowania danego zawodnika.

ips-grzegorz-knap

AUTOR

adw. Grzegorz Knap