11.09.2023

Testy zagraniczne piłkarzy

mlody-sportowiec-pilka-nozna
mlody-sportowiec-pilka-nozna

Wielu agentów piłkarskich i inne osoby ze środowiska piłkarskiego oferuje i obiecuje młodym piłkarzom i ich rodzicom zorganizowanie testów piłkarskich („trial”) w zagranicznym klubie piłkarskim. Takie testy jest to kilkodniowy udział w jednostkach treningowych danego klubu i ewentualny udział w meczu towarzyskim w barwach tego klubu. Warto podkreślić, iż takie testy nie wpływają na zmianę przynależności klubowej zawodnika, tym samym po takich testach piłkarskich zawodnik nie stanie się automatycznie piłkarzem tego klubu. Ponadto zawodnik na testach w danym klubie nie jest uprawniony do reprezentowania barw tego klubu w oficjalnych meczach.

 

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż taki młody zawodnik musi uzyskać zgodę swojego klubu na wyjazd na takie testy piłkarskie do innego klubu. Naruszenie tego obowiązku będzie stanowiło przewinienie dyscyplinarne i młody zawodnik może ponieść surowe konsekwencje. W przypadku testów piłkarskich w klubach zagranicznych kwestię te bardzo szczegółowo regulują przepisy FIFA RSTP (FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players). Każdy młody zawodnik i jego rodzic powinien pamiętać, iż takie testy muszą być przeprowadzone zgodnie z przepisami FIFA.

 

W szczególności chciałbym podkreślić, iż przepisy FIFA zakazują oferowania lub żądania jakiejkolwiek opłaty za przeprowadzenie testów piłkarskich, tym samym żaden agent piłkarski nie może żądać od młodego rodzica czy też jego rodzica za zorganizowane czy tzw. „załatwienie” testów piłkarskich w klubie zagranicznym.

 

Warto podkreślić, iż zgodnie z przepisami FIFA na takie testy zagraniczne młody zawodnik z Polski może wyjechać w trakcie sezonu piłkarskiego, podczas którego ukończył 16 rok życia. Niemniej jednak w przypadku, gdy takie testy mają się odbyć w europejskim klubie to najwcześniej młody zawodnik z Polski może wyjechać na takie testy w trakcie sezonu piłkarskiego, podczas którego ukończył 15 rok życia. Ponadto zawodnik w wieku 21 lat i młodszy może spędzić na testach maksymalnie 8 tygodni w danym klubie w sezonie piłkarskim.

 

Jednocześnie każdy klub przyjmujący na testy zawodnika niepełnoletniego musi wyznacz konkretnego pracownika klubu, który będzie dla tego zawodnika osoba kontaktową. Ponadto klub testujący zawodnika jest zobowiązany do zapewnienia niepełnoletniemu zawodnikowi testowanemu optymalnych warunków zakwaterowania i życia oraz pokrycia tych kosztów

 

Zgodnie z przepisami FIFA zagraniczne testy piłkarskie mogą się odbyć po ich potwierdzeniu przez wszystkie zainteresowane strony. Mianowicie oba kluby i zawodnik, w tym jego opiekunowie prawni muszą podpisać formularz „FIFA Trial Form”, w którym będą wskazane wszystkie najważniejsze warunki tych testów tj. koszty zamieszkania, podróży, wyżywienia. W tym formularzu jasno powinno być wskazane na jakich zasadach klub ponosi koszty w związku z testami piłkarskim. Ponadto w tym formularzu znajdą się dane osobiste zawodnika oraz dane kontaktowe stron. Taki wypełniony i podpisany formularz musi być wgrany do systemu FIFA w terminie 10 dni przed rozpoczęciem danych testów piłkarskich.   

 

Warto wskazać, iż zgodnie z przepisami FIFA klub testujący zawodnika w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i opiekę medyczną zawodnika w okresie testów. Stąd też klub ten jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów medycznych niezbędnych w przypadku kontuzji, która zdarzy się podczas testów piłkarskich. Tę kwestie regulują jasno przepisy FIFA, tym samym młodzi zawodnicy i ich rodzice nie powinni ponosić żadnych kosztów w tym zakresie.

ips-grzegorz-knap

AUTOR

adw. Grzegorz Knap