22.05.2023

System VAR w piłce nożnej

mlody-sportowiec-pilka-nozna
mlody-sportowiec-pilka-nozna

Video assistant referee (VAR), inaczej wideoweryfikacja jest to system pomocniczy, stosowany w meczach piłki nożnej, mający na celu zapobieganie błędom popełnianym przez sędziów boiskowych.  System ma pomagać sędziom boiskowym, a obsługiwany jest przez specjalnie w tym celu przeszkolonych tzw. sędziów VAR, zwanych też asystentami wideo (AVAR) (pożądane jest, by zostawali nimi byli lub czynni arbitrzy boiskowi).


W trakcie meczu jeden lub kilku asystentów VAR znajduje się w specjalnym multimedialnym pojeździe (VOR), oglądając tam sygnał telewizyjny z rozgrywanego spotkania i mając dostęp do powtórek (zapewniają go operatorzy powtórek – RO).  Arbiter główny posiada stałą łączność z asystentami wideo za pośrednictwem zestawu słuchawkowego.


W przypadku wystąpienia kontrowersyjnej sytuacji, sędziowie VAR sprawdzają ją i przekazują sędziemu informacje do podjęcia ostatecznej decyzji.  Pierwotna decyzja sędziego nie zostanie zmieniona, chyba że nastąpił jednoznaczny i oczywisty błąd” (dotyczy to również decyzji podjętych przez sędziego na podstawie informacji przekazanych przez innego członka zespołu sędziowskiego, np. spalony). Sędzia główny ma dwie możliwości: może zaakceptować sugestię asystentów wideo lub obejrzeć przygotowany przez nich materiał filmowy w punkcie usytuowanym obok boiska i podjąć własną decyzję.


Zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną kluczowe zasady korzystania przez sędziów z systemu VAR to:

  1. Sędzia musi zawsze podjąć decyzję, tj. sędziemu nie wolno „wstrzymać się” i następnie użyć VAR do podjęcia decyzji. Jeżeli sędzia podejmie decyzję o nieprzerywaniu gry z powodu domniemanego przewinienia, decyzja (o kontynuowaniu gry) może być poddana wideoweryfikacji. 

  2. Pierwotna decyzja podjęta przez sędziego nie zostanie zmieniona, jeśli wideoweryfikacja wyraźnie nie pokaże, że jego decyzja była „jednoznacznym i oczywistym błędem”. 

  3. Tylko sędzia może zarządzić przeprowadzenie wideo weryfikacji; sędzia VAR (i inni sędziowie) mogą to jedynie rekomendować sędziemu i to on podejmuje decyje. 

  4. Nie ma limitu czasowego na przeprowadzenie procesu wideoweryfikacji. Precyzja jest ważniejsza niż szybkość. 

ips-grzegorz-knap

AUTOR

adw. Grzegorz Knap