14.08.2023

Relacja młodego piłkarza z agentem piłkarskim

mlody-sportowiec-pilka-nozna
mlody-sportowiec-pilka-noznaOd 1 października 2023 r. nastąpi rewolucja w przepisach piłkarskich dotyczących agentów piłkarskich. Każdy młody piłkarz i jego rodzic powinien wiedzieć, iż będzie mógł współpracować jedynie z agentem piłkarskim posiadającym ważną licencję FIFA. Takie informacje są dostępne na oficjalniej stronie FIFA. Nie ma więc problemu, aby przed rozpoczęciem rozmowy sprawdzić w wyszukiwarce FIFA czy dana osoba jest agentem FIFA. Współpraca z osobami nieposiadającymi licencję FIFA naraża również młodego piłkarza na odpowiedzialność dyscyplinarną.

 

Warto wskazać, iż pierwszy kontakt agenta piłkarskiego FIFA z niepełnoletnim zawodnikiem lub jego opiekunami prawnymi może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed piętnastymi urodzinami takiego zawodnika. Wiek piętnastu lat jest kluczowy, gdyż właśnie od tego okresu niepełnoletni zawodnik może podpisać profesjonalny kontrakt piłkarski z klubem. Definicja kontaktu w przepisach FIFA i PZPN została przyjęta bardzo szeroko i tym samym kontaktem jest: „(i)jakikolwiek fizyczny, osobisty kontakt lub kontakt za pośrednictwem  jakichkolwiek środków komunikacji elektronicznej z Klientem; lub (ii)jakikolwiek bezpośredni lub pośredni kontakt z inną osobą lub organizacją związaną z Klientem, w tym członkiem rodziny lub przyjacielem Klienta; lub (iii)jakiekolwiek działanie, gdy Agent wykorzystuje lub kieruje inną osobą lub organizacją w celu skontaktowania się z Klientem w jego imieniu w sposób opisany w pkt. (i) lub (ii) powyżej.” Każdy rodzic powinien więc pamiętać, iż jeśli jego syn czy córka nie przekroczyli powyżej granicy to nie powinni kontaktować się z agentami piłkarskimi FIFA.

 

Jednocześnie warto pamiętać, iż w przypadku niepełnoletnich do każdej czynności prawnej z agentem piłkarskim FIFA niezbędna jest zgoda przedstawiciela ustawowego. Zgodnie z przepisami prawa przedstawicielem ustawowym osoby małoletniej należy uznać rodziców, którym przysługuje władza rodzicielska lub opiekun. Ponadto w niektórych przypadkach kurator tj. przedstawicielem ustawowym osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest kurator. Jednocześnie na takich samych zasadach jak kurator przedstawicielem ustawowym jest doradca tymczasowy w postępowaniu o ich ubezwłasnowolnienie.

 

Żadnych dokumentów, w tym umów i deklaracji niepełnoletni zawodnik nie powinien podpisywać bez zgody swoich opiekunów prawnych. Jednocześnie warto zawsze skonsultować taki dokument z doradcą prawnym.

ips-grzegorz-knap

AUTOR

adw. Grzegorz Knap