31.05.2023

Regulacje FIFA w związku z wojną na Ukrainie

mlody-sportowiec-pilka-nozna
mlody-sportowiec-pilka-nozna

W związku z trwającą sytuacją wynikającą z wojny na Ukrainie i po dyskusjach między FIFA, UEFA, Europejskim Stowarzyszeniem Klubów, FIFPRO - z udziałem Prezydenta FIFA i sześciu prezydentów konfederacji - podjęło jednogłośnie decyzję o zmianie Załącznika 7 do Regulaminu Statusu i Transferu Zawodników (RSTP), który ustanawia zestaw tymczasowych przepisów dotyczących wyjątkowej sytuacji wynikającej z wojny na Ukrainie.


Decyzja o rozszerzeniu i dostosowaniu ram prawnych jest następstwem przyjęcia przez Prezydium przepisów tymczasowych w dniach 7 marca 2022 r. i 16 marca 2022 r., które zapewniły stabilność prawną i jasność w wielu ważnych kwestiach regulacyjnych, oraz późniejszej decyzji podjętej przez Prezydium w dniu 20 czerwca 2022 r. o przedłużeniu obowiązywania tych przepisów tymczasowych. Zasady te zostały w pełni zatwierdzone przez Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w niedawnym postępowaniu CAS 2022/A/9016 FC Szachtar Donieck przeciwko FIFA.


Zgodnie z tymi nowymi regulacjami w celu ochrony zagranicznych zawodników i trenerów, którzy opuścili terytorium Ukrainy lub Rosji z powodu konfliktu i którzy nie chcą obecnie wracać ze względu na okoliczności, ci zawodnicy i trenerzy mają oni prawo do jednostronnego zawieszenia swoich umów o pracę z klubami zrzeszonymi w Ukraińskim Związku Piłki Nożnej (UAF) lub Związku Piłki Nożnej Rosji (FUR) do dnia 30 czerwca 2024 r., pod warunkiem, że kluby zostaną należycie poinformowane o zawieszeniu na piśmie do dnia 1 lipca 2023 r.


Ponadto zagraniczni zawodnicy i trenerzy, którzy pomimo wojny na Ukrainie zdecydowali się powrócić lub nie opuszczać terytorium Ukrainy lub Rosji, nie mogą skorzystać z powyższego uprawnienia. 

ips-grzegorz-knap

AUTOR

adw. Grzegorz Knap