17.03.2023

Przepisy dyscyplinarne PZPN w zakresie zakładów bukmacherskich

mlody-sportowiec-pilka-nozna
mlody-sportowiec-pilka-nozna

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym zabronione jest branie udziału w zakładach wzajemnych, jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia. Niepełnoletni piłkarze w żadnym stopniu nie mogą brać udział w zakładach wzajemnych.


Jednocześnie warto wskazać, iż nawet po uzyskaniu pełnoletności piłkarze nie maja znaczne ograniczenia w tej materii. Mianowicie zgodnie z regulaminem dyscyplinarnym Polskiego Związku Piłki Nożnej za uczestnictwo w zakładach bukmacherskich, zawieranych w kraju lub zagranicą, odnoszących się do wszystkich meczów piłkarskich, rozgrywanych z udziałem drużyn krajowych w kraju i zagranicą, wymierza się kary:

  • (a) kara pieniężna od 1.000 zł,

  • (b) zawieszenie lub pozbawienie licencji,

  • (c) skreślenie z listy sędziów, delegatów lub obserwatorów,

  • (d) kara czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną, jak również wykluczeniu ze struktur Polskiego Związku Piłki Nożnej.


Podkreślenia wymaga fakt, iż manipulowanie wynikami meczów piłkarskich jest bezwzględnie zakazane zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zgodnie z regulaminem dyscyplinarnym Polskiego Związku Piłki Nożnej: „kto czyni przygotowania, usiłuje udzielić, udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik zawodów piłkarskich podlega: – karze pieniężnej nie niższej niż 10.000 zł, – karze dyskwalifikacji czasowej w wymiarze nie niższym niż 6 miesięcy, jak również wykluczeniu ze struktur Polskiego Związku Piłki Nożnej.”


Ponadto warto wskazać, iż zgodnie z regulaminem dyscyplinarnym Polskiego Związku Piłki Nożnej za zaniechanie zawiadomienia organu dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej o zachowaniu, wyczerpującym znamiona przewinienia dyscyplinarnego korupcji w piłce nożnej lub match-fixingu, osobom fizycznym wymierza się: – karę pieniężną, – karę dyskwalifikacji czasowej w wymiarze nie niższym niż 3 miesiące.

ips-grzegorz-knap

AUTOR

adw. Grzegorz Knap