25.05.2023

Ochrona zdrowia zawodników w regulacjach rozgrywkowych na sezon 2023/2024

mlody-sportowiec-pilka-nozna
mlody-sportowiec-pilka-nozna

Wraz z rozpoczęciem nowego sezonu piłkarskiego wejdą w życie nowe regulacje dotyczące organizacji piłkarskiej 1 ligi, 2 ligi oraz 3 ligi. Na kwietniowym posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, podjęto uchwałę, na mocy której wprowadzono nowy regulamin rozgrywek drugiego, trzeciego oraz czwartego szczebla rozgrywek piłkarskich w Polsce, na sezon 2023/2024. 


Ważną zmianą jest zwiększenie ochrony nad stanem zdrowia zawodników. Mianowicie zostały wprowadzone regulacje, które ściśle dotyczyłyby ochrony zdrowia piłkarzy. Od nowego sezonu będą obowiązywać regulacje, które obligują sędziego do zatrzymania gry w przypadku podejrzenia wstrząśnienia mózgu u zawodnika, aby umożliwić lekarzowi zbadanie kontuzjowanego zawodnika. Powyższe zmiany wynikają z obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną, uchwalonych przez Międzynarodową Radę Piłkarską (IFAB). Ponadto należy podkreślić, iż w treści regulaminu wskazano również, że przerwa w grze wynikająca z konieczności udzielenia zawodnikowi pomocy medycznej nie powinna trwać dłużej niż 3 minuty. Od tej zasady wprowadzono również pewne odstępstwa w przypadku, gdy wystąpił poważny incydent, który wymaga opatrzenia zawodnika na boisku lub unieruchomienia na boisku w celu natychmiastowego przewiezienia do szpitala np. w przypadku urazów kręgosłupa. Warto również wskazać, iż zgodnie z nowymi regulacjami każdy piłkarz, który doznał urazu głowy wymagającego oceny pod kątem potencjalnego wstrząśnienia mózgu, będzie mógł kontynuować grę dopiero po potwierdzeniu przez lekarza sędziemu, że zawodnik jest do tego zdolny. Te zmiany wskazują, iż dbanie o zdrowie zawodników staje się kluczowe dla środowiska piłkarskiego. 

ips-grzegorz-knap

AUTOR

adw. Grzegorz Knap