15.04.2023

Nowe przepisy FIFA dotyczące agentów piłkarskich

mlody-sportowiec-pilka-nozna
mlody-sportowiec-pilka-nozna

Już od 1 października br. w pełni wejdą w życie nowe przepisy FIFA dotyczące agentów piłkarskich. Duże zmiany obejmą również kwestie relacji pomiędzy agentami piłkarskimi a zawodnikami niepełnoletnimi.


Jednym z celów określonych w nowych przepisach wprowadzonych przez FIFA jest ochrona piłkarzy, którzy nie mają doświadczenia lub informacji na temat funkcjonowania transferowego rynku piłkarskiego. Za takich z pewnością należy uznać zawodników, którzy nie ukończyli jeszcze 18-ego roku życia. 


Zgodnie z przepisami FIFA Football Agents Regulations, agent piłkarski może skontaktować się (zarówno w sposób formalny, jak i nieformalny) w celu złożenia propozycji zawarcia umowy dotyczącej reprezentowania młodego zawodnika najwcześniej pół roku przed osiągnięciem wieku, w którym niepełnoletni zawodnik będzie mógł podpisać swój pierwszy profesjonalny kontrakt. Za naruszenie powyżej wskazanego terminu, na mocy przepisów FIFA, agentom piłkarskim grozić będzie grzywna i dyskwalifikacja na okres co najmniej dwóch lat. W przypadku polskich przepisów – sytuacja taka będzie mogła mieć miejsce najwcześniej pół roku przed ukończeniem przez piłkarza 15 roku życia. Zgodnie z regulacjami PZPN kontrakt profesjonalny może podpisać zawodnik, który ukończył już 15 rok życia. 


Warto również pamiętać, iż aby móc reprezentować nieletnich piłkarzy, agenci będą musieli pozytywnie przejść kurs CPD, który znajduje się na dedykowanej dla nich specjalnej platformie FIFA, jak również spełniać wymogi przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym występuje reprezentowany przez niego zawodnik. 


Niezależnie od powyższego umowy o reprezentowanie niepełnoletniego zawodnika będą musiały spełniać wszystkie inne wymogi formalne określone w nowych regulacjach Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej.

ips-grzegorz-knap

AUTOR

adw. Grzegorz Knap