31.03.2023

Młodzieżowiec w Ekstraklasie

mlody-sportowiec-pilka-nozna
mlody-sportowiec-pilka-nozna

Zgodnie z treścią dotychczasowych przepisów Regulaminu Ekstraklasy, kluby były zobowiązane do wystawiania w czasie trwania całego meczu co najmniej jednego zawodnika młodzieżowego. W przypadku gry w jedenastoosobowym składzie bez zawodnika młodzieżowego, zachowanie takie było traktowane jako udział w meczu nieuprawnionego zawodnika. Przepisy jasno wskazywały, że za tego typu naruszenie regulaminu jedyną możliwą karą była weryfikacja zawodów jako walkower na niekorzyść drużyny, która rozgrywałaby mecz w pełnym składzie bez udziału młodzieżowca.


Organy Polskiego Związku Piłki Nożnej postanowiły zmienić sposób weryfikacji udziału młodzieżowców w meczach ligowych. Odstąpiono od obowiązku wystawiania młodych piłkarzy w każdym spotkaniu ligowym, a wymiar ich gry w rozpoczętych w weekend rozgrywkach będzie sprawdzany dopiero po zakończeniu sezonu. Zgodnie z treścią uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN, każdy klub Ekstraklasy jest zobowiązany do zapewnienia udziału w tych rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry nie krótszym niż 3000 minut w danym sezonie. Maksymalna liczba minut gry młodzieżowca, która może zostać uwzględniona w ewidencji za jedno spotkanie piłkarskie wynosi 270. W przypadku, gdy liczba ta zostanie przekroczona – każda minuta ponad limit nie zostanie uwzględniona w ewidencji. Zastrzeżono także, że minuty rozegrane w doliczonym czasie obu połów spotkania nie wliczają się do bilansu rozegranych przez młodzieżowca minut. Zmiany dotknęły również rozgrywek Pucharu Polski. W myśl nowych przepisów, każda drużyna musi mieć co najmniej jednego młodzieżowca na boisku, a nie jak dotychczas dwóch.


W przypadku niespełnienia wymogu zapewnienia 3000 minut przez młodzieżowców, na kluby Ekstraklasy mogą być nałożone niezwykle wysokie kary finansowe. Maksymalna z nich wynosi aż 3 miliony złotych i może zostać nałożona, jeżeli łączny wymiar czasu gry młodzieżowców będzie niższy niż 1000 minut. Jeżeli łączny wymiar czasu gry będzie niższy niż 2000 minut, wówczas kara finansowa wyniesie 2 miliony złotych. Nowe przepisy przewidują jeszcze 2 wymiary kar finansowych – w wysokości miliona złotych, jeśli suma minut będzie wyższa niż 2000, lecz nie przekroczy 2499, a także sankcję finansową w wysokości 500 tysięcy złotych, jeżeli łączny wymiar czasu gry młodzieżowca wyniesie od 2500 do 2999 minut. Wspomniane wyżej kary finansowe mają zostać przeznaczone na szkolenie młodych piłkarzy. W przypadku braku ich uiszczenia pomimo naruszenia nowych przepisów, może stać się to przedmiotem postępowania, które będzie prowadzone przez organy dyscyplinarne PZPN lub Komisję ds. Licencji Klubowych.

ips-grzegorz-knap

AUTOR

adw. Grzegorz Knap