10.06.2023

List Czystości w koszykówce

mlody-sportowiec
mlody-sportowiec


W ramach współzawodnictwa koszykarskiego często pojawia się pojęcie listu czystości. Na wstępie należy zaznaczyć, iż jest to niezbędny dokument dla każdego koszykarza.

 

Zgodnie z Regulaminem współzawodnictwa sportowego Polskiego Związku Koszykarskiego („PZKosz”) jest to „zaświadczenie potwierdzające, że zawodnik nie posiada ważnego kontraktu lub zobowiązania z klubem lub nie uczestniczył we współzawodnictwie sportowym w koszykówce w Polsce lub za granicą w okresie trzech pełnych sezonów, w związku z czym może zmienić barwy klubowe, wydane na druku zgodnym ze wzorem PZKosz”. Warto również wskazać, iż jest możliwość wydania promesy w zakresie listu czystości. Mianowicie jest to wtedy pisemne przyrzeczenie klubu do wydania takiego zaświadczenia. W ramach takiej promesy dla zawodnika będącego wychowankiem określa się wysokość ekwiwalentu należną za takiego zawodnika.

 

W przypadku zmiany barw zawodniczych posiadanie listu czystości jest niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie licencji okresowej zawodnika. Taka licencja jest to potwierdzenie uprawnienia danego zawodnika do reprezentowania określonego klubu w danym sezonie i cyklu rozgrywek. Jest ona wydawana przez organizatora rozgrywek koszykarskich. Licencja okresowa zawodnika jest ważna od dnia wydania do końca sezonu rozgrywkowego lub do wydania przez organizatora rozgrywek decyzji o jej unieważnieniu. Warto podkreślić, iż bez posiadania licencji okresowej na dany sezon przypisanej do danego klubu nie można reprezentować takiego klubu w rozgrywkach koszykarskich.

 

Przepisy koszykarskie jasno wskazują procedurę uzyskania listu czystości dla danego zawodnika. Mianowicie klub przyjmujący (zamierzający pozyskać zawodnika) powinien złożyć do aktualnego klubu zawodnika wniosek o wydanie Listu Czystości według wzoru ustalonego przez PZKosz. Podpisany skan takiego wniosku należy wysłać pocztą e-mail na adres klubu podany na oficjalnej stronie internetowej właściwego wojewódzkiego związku koszykarskiego oraz do właściwego wojewódzkiego związku koszykarskiego klubu aktualnego zawodnika oraz na adres transfery@pzkosz.pl. Odpowiedź na taki wniosek tj. wydanie promesy, wydanie listu czystości lub odmowa wydania listu czystości powinna nastąpić w terminie 21 od dnia doręczenia wniosku o wydanie listu czystości, jeśli taki wniosek został złożony w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia. Niemniej jednak, jeśli taki wniosek został złożony w okresie od 1 września do 30 czerwca to aktualny klub jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w terminie 7 dni. Należy pamiętać, iż co do zasady list czystości ma charakter bezterminowy i jest obowiązuje przez czas nieokreślony.

 

Przepisy koszykarskie regulują również sytuacje, w której klub uprawniony do wydania Listu Czystości przestał istnieć lub nie brał udziału we współzawodnictwie koszykarskim w odpowiedniej sekcji męskiej lub żeńskiej w okresie 12 miesięcy od daty złożenia wniosku. Wtedy list czystości wydaje właściwy miejscowo wojewódzki związek koszykarski.

ips-grzegorz-knap

AUTOR

adw. Grzegorz Knap