29.09.2023

Kontrola antydopingowa

mlody-sportowiec-pilka-nozna
mlody-sportowiec-pilka-nozna

Każdy sportowiec powinien pamiętać, iż jest zobowiązany do poddania się kontroli antydopingowej przeprowadzanej przez Polską Agencję Antydopingową (POLADA) w trakcie zawodów sportowych jak również poza nimi. Polska Agencja Antydopingowa jest państwową osobą prawną z siedzibą w Warszawie powołaną na podstawie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie. Do głównych zadań POLADA należy przede wszystkim: „określanie zasad i przebiegu kontroli antydopingowej”, „ustanawianie reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie” oraz „planowanie i przeprowadzanie kontroli antydopingowej w okresie podczas zawodów oraz w okresie poza nimi”.


Warto wskazać, iż wiek zawodnika nie ma znaczenie w zakresie obowiązku poddania się kontroli antydopingowej. Ponadto należy zaznaczyć, iż na wniosek POLADA każdy sportowiec musi przedstawić informację dotyczącą jego miejsca pobytu w okresie kolejnych trzech miesięcy jak również informację o przyjmowanych przez siebie suplementów i leków, w tym informacji czy była u niego wykonywana transfuzja krwi. Każda kontrola antydopingowa POLADA jest przeprowadzona wyłącznie przez uprawnionych kontrolerów, którzy ukończyli odpowiednie szkolenie i zdali egzamin.


Kontrola antydopingowa to procedura przeprowadzona przez kontrolerów POLADA w zakresie pobrania próbki biologicznej od sportowca do analizy. Kontrolerzy POLADA są również uprawnieni do wszczęcia i prowadzenia śledztwa w zakresie sprawdzenia możliwości naruszenia przepisów antydopingowych. W praktyce najczęściej takie kontrole przeprowadza się podczas zawodów sportowych, zgrupowań lub treningów. Co najważniejsze żaden sportowiec nie jest uprzednio informowany o terminie takiej kontroli. Kluczowe w tym procesie jest brak możliwości przygotowania się takiego sportowca do kontroli antydopingowej. W trakcie przeprowadzonej kontroli każdy kontroler POLADA dba w szczególności, aby nie doszło do jakiejkolwiek manipulacji. Tutaj warto podkreślić, iż w trakcie kontroli wobec niepełnoletniego sportowca tj. dojście do stacji kontroli antydopingowej musi my towarzyszyć inna osoba np. rodzic czy trener. Po pobraniu próbki jest sporządzany i podpisywany protokół z danej kontroli antydopingowej.


W sytuacji stwierdzenia pozytywnego wyniku „próbki A” jest przygotowywane powiadomienie o podejrzeniu naruszenia przepisów antydopingowych. Takie powiadomienie jest przekazywane sportowcu, właściwemu polskiemu związkowi sportowemu oraz Światowej Agencji Antydopingowej. Niemniej jednak w takiej sytuacji każdemu sportowcowi przysługuje uprawnienie od odwołania się analizy „próbki B” w terminie 7 dni od odbioru powiadomienia o podejrzeniu naruszenia przepisów antydopingowych. W kolejnych krokach sprawa jest panelu dyscyplinarnego POLADA.

ips-grzegorz-knap

AUTOR

adw. Grzegorz Knap