18.12.2023

Bezpieczeństwo dzieci w piłce nożnej

mlody-sportowiec-pilka-nozna
mlody-sportowiec-pilka-nozna

W tym roku Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej („PZPN”) przyjął po raz pierwszy w swojej historii Politykę Bezpieczeństwa Dzieci. Celem przyjętej polityki jest wzmocnienie ochrony wszystkich dzieci tj. osób poniżej 18 roku życia, które uprawiają piłkę nożną. Przede wszystkim dokument ten zawiera katalog dobrych praktyk i wytycznych mających na celu zmniejszenie ryzyka nadużyć wobec dzieci jak również ustanowić w klubowych sportowych odpowiednie zasady postępowania dla trenerów współpracowników, rodziców i dzieci. Polityka Bezpieczeństwa Dzieci jest dokumentem ważnym dla trenerów, ale również młodych zawodników i ich opiekunów prawnych. Każdy młody zawodnik i rodzić powinien być świadomy swoich praw jak również procedur na wypadek zaistnienia nadużycia wobec młodego zawodnika. Co więcej każdy rodzic powinien dowiedzieć się czy w klubie jego syna czy córki jest wprowadzona polityka bezpieczeństwa dzieci zgodnie z wytycznymi PZPN.

 

Polityka Bezpieczeństwa Dzieci PZPN jasno wskazuje, iż w każdym działaniu dotyczącym dzieci zaangażowanych w piłkę nożną szczególny nacisk powinien być na uwzględnienie najlepszego interesu dziecka. Każde działanie w kierunku takiego młodego zawodnika powinno być zgodne z międzynarodowymi standardami i ustawodawstwem krajowym. Dokument ten jasno wskazuje, iż: „w piłce nożnej przypadki złej praktyki mogą mieć miejsce, kiedy potrzeby dzieci nie są traktowane priorytetowo, co powoduje, że ich dobro i bezpieczeństwo jest zagrożone.” Przykładem takich złych praktyk może być np. „podejmowanie niewystarczającej dbałości o unikanie urazów (np. poprzez nadmierny lub nieodpowiedni trening w stosunku do wieku, dojrzałości, doświadczenia i umiejętności zawodników)” lub „niezgłaszanie zachowań, które mogą narażać na szwank dobro dziecka i pozwalanie na niezgłaszanie niepokojących praktyk”. Warto podkreślić, iż niewłaściwą praktyką jest również: „używanie agresywnego, wulgarnego języka i zakazanych substancji w obecności dzieci”.

 

Polityka Bezpieczeństwa Dzieci PZPN przedstawia również listę możliwych nadużyć wobec dzieci np. „uderzanie dziecka przez trenera, ponieważ nie słucha, przeszkadza w treningu”, „komentowanie tego, jak jest „dobrze rozwinięta” fizycznie dziewczynka grająca  w piłkę nożną”, „krzyczenie na dziecko i używanie języka agresywnego, ironicznego lub poniżającego w szczególności w sytuacjach niepowodzenia sportowego” lub „niezapewnienie napojów lub niepozwalanie dzieciom na zaspokojenie pragnienia podczas treningu”. Dokument wskazuje również na prawne obowiązku klubów piłkarskich w związku z ich działalnością.

 

Warto zaznaczyć, iż ten dokument jasno wskazuje, iż pracownik klubu nie powinien i nie musi decydować, czy doszło do złej praktyki lub nadużycia, lecz jego obowiązkiem jest przede wszystkim zgłoszenie podejrzeń do odpowiednich osób np.  koordynatora ds. bezpieczeństwa, zarządu organizacji lub do odpowiednich służb.

 

Jednocześnie polityka ta przestawia zasady postępowania w przypadku zaistnienia nadużyć wobec dziecka. W przypadku zgłoszenia przez dziecko lub jego rodzica podejrzeń nieprawidłowych praktyk lub nadużyć każdy pracownik klubu otrzymujący takie zgłoszenie lub samodzielnie dostrzegający takie podejrzenia ma obwiązek sporządzić notatkę służbową w formie pisemnej lub mailowej i przekazać ją zarządowi klubu lub odpowiedniemu koordynatorowi jak został powołany w danym klubie.  Jednocześnie taka notatka powinna zostać zgłoszona Koordynatorowi PZPN ds. bezpieczeństwa dzieci. W przypadku gdy zgłoszenie zawiera informację o krzywdzeniu dziecka przez trenera klubu taki trener powinien być natychmiast odsunięty od wszelkich form kontaktu ze wszystkimi dziećmi trenującymi w tym klubie sportowym. Jednocześnie w przypadku takich podejrzeń odpowiednie organy państwowe powinny być poinformowane przez klub sportowy.

 

Wraz z przyjęciem powyżej polityki przez PZPN miała miejsce również promocja telefonu zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Fundacja działa w celu ochrony osób pokrzywdzonych i prowadzi ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111 (brak jakichkolwiek opłat za rozmowę). Pod powyższym numerem dostępni są konsultacji gotowi do rozmów z dziećmi i młodzieżą.

 

Dokument Polityka Bezpieczeństwa Dzieci PZPN jest dostępny pod następującym linkiem:

https://www.pzpn.pl/public/system/files/site_content/1059/5619-Polityka%20Bezpiecze%C5%84stwa%20Dzieci%20PZPN.pdf

 ips-grzegorz-knap

AUTOR

adw. Grzegorz Knap